PJWSTK


  
IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Konferencja odbywa się w ramach porozumienia trzech uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. W roku 2009 jest organizowana przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. W inauguracji konferencji weźmie udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Maria Orłowska.

Termin: 17-19 czerwca 2009
Adres: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa
Tel: 0-22 58 44 525
Fax: 0-22 58 44 503
Miejsce konferencji: Budynek Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (mapa)
ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa
Otwarcie konferencji 17.06, godz. 10:15
Zamknięcie konferencji 19.06 godz. 15:40
WWW: http://vu2009.pjwstk.edu.pl/
Email: vu2009@pjwstk.edu.pl

Tematy
IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: VU'2009" podejmie, jak co roku, najważniejsze zagadnienia e-edukacji we wszystkich obszarach i we wszystkich modelach. W szczególności będą to:
 1. nowe trendy w e-edukacji w Polsce, Europie i na świecie,
 2. e-nauczanie w kształceniu ustawicznym i w szkoleniu pracowników,
 3. kryteria jakości e-edukacji,
 4. kształcenie w zakresie e-edukacji,
 5. socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne aspekty kształcenia na odległość,
 6. nowoczesne portale edukacyjne,
 7. zastosowania Internetu i multimediów w edukacji,
 8. metodyka nauczania przez Internet konkretnych przedmiotów,
 9. użycie oprogramowania społecznościowego w e-edukacji,
 10. rozwiązania informatyczne wspomagające e-edukację,
 11. laboratoria wirtualne.

Zaproszenie
Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy wszystkich, których interesuje tematyka e-edukacji, a w szczególności:
 1. pracowników uczelni i szkół zainteresowanych nowymi technologiami w edukacji,
 2. specjalistów korporacji i firm zajmujących się prowadzeniem szkoleń dla pracowników,
 3. specjalistów firm produkujących i sprzedających narzędzia portali edukacyjnych,
 4. specjalistów firm produkujących i sprzedających oprogramowanie i sprzęt wspomagający projektowanie wirtualnych laboratoriów,
 5. pracowników instytucji zajmujących się edukacją,
 6. dziennikarzy i publicystów zainteresowanych nowymi technologiami w edukacji w szczególności kształceniem na odległość,
 7. wszystkich zainteresowanych zastosowaniem Internetu i multimediów w edukacji.
Zapraszamy do współpracy w konferencji wszystkie firmy zainteresowane szeroko pojętą  e-edukacją a w szczególności następującymi tematami:
 1. systemy zarządzania nauczaniem,
 2. platformy edukacyjne,
 3. oprogramowanie wspierające e-uczenie się i e-nauczanie,
 4. zastosowanie technologii informacyjnych i multimediów,
 5. kształcenie kadr przy użyciu narzędzi i metod e-edukacji,
 6. narzędzia ewaluacji nauczania,
 7. laboratoria wirtualne,
 8. Web 2.0 i E-Learning 2.0,
 9. kształcenie ustawiczne.
Komitet Sterujący
 • Prof. Bogdan Galwas, Politechnika Warszawska
 • Prof. Jan Madey, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Lech Banachowski, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Następujące osoby zgłosiły już zamiar nadesłania referatu:
 1. Ryszard Tadeusiewicz - Metody komputerowego wspomagania nauczania - próba systematyzacji i klasyfikacji.
 2. Grażyna Wieczorkowska - Psychologia e-learningu.
 3. Gavin McArdle, Motivations and Challenges in the Development of Effective 3D
  Collaborative E-Learning Environments
  .
 4. Satoru Ozawa, Formation of E-learning Networks in Asian Pacific Countries.
 5. Paul Rühl, Promoting national and transnational cooperation in higher education online - EuNeOn, the European Network of etworks for Higher Education Online.
 6. Bogdan Galwas, Web 2.0 - nowe środowisko internetowe wspomagające edukację.
 7. Jan Madey, Kształcenie zdalne w szkolnictwie wyższym w Polsce.
 8. Jerzy Kisielnicki, Konwergencja i synergia  w  edukacji tradycyjnej i e - edukacji czyli o
  strategiach  wzrostu  jakości  kształcenia.
 9. Lech Banachowski - Jak zorganizować studia ustawiczne w uczelni?

Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.

Referaty będą wygłaszane w języku polskim i angielskim.

Po konferencji zgłoszone prace zostaną zrecenzowane w celu opublikowaniu ich w Wydawnictwie PJWSTK w postaci monografii.

 Komitet Programowy
 Komitet Organizacyjny
 Terminy
 Opłaty
 Rejestracja
 Informacje dla autorów
 Program
 Walne Zgromadzenie PTNEI