PJWSTK


  
Komitet Organizacyjny
  • Elżbieta Mrówka-Matejewska
  • Barbara Nowacka
  • Małgorzata Rzeźnik
  • Paweł Wiemann - sekretarz konferencji

 Strona główna
 Komitet Programowy
 Terminy
 Opłaty
 Rejestracja
 Informacje dla autorów
 Program
 Walne Zgromadzenie PTNEI