PJWSTK


 
 
Opłaty

Opłata za pełny udział w Konferencji wynosi 450zł i obejmuje:
1. prawo do uczestnictwa w sesjach,
2. materiały konferencyjne,
3. książkę z pracami z konferencji przyjętymi do opublikowania - wydaną przez Wydawnictwo PJWSTK,
4. napoje i ciastka w przerwach obrad,
5. udział w uroczystej kolacji w dniu 18 czerwca.

Opłata studencka za udział w Konferencji wynosi 150zł i obejmuje tylko punkty 1-2 i 4.

Obiady nie są zawarte w opłacie konferencyjnej. W przerwie obiadowej uczestnicy mogą zjeść obiad albo w bufecie PJWSTK albo w barach i restauracjach pobliskiej Millenium Plaza.

Lista proponowanych hoteli.

Wpłaty proszę dokonywać na konto:
PJWSTK; ul. Koszykowa 86; 02-008 Warszawa
38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
z dopiskiem: Konferencja VU 2009

w przypadku przelewów zagranicznych:

numer rachunku: PL38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
SWIFT: MHBFPLPW


 Strona główna
 Komitet Programowy
 Komitet Organizacyjny
 Terminy
 Rejestracja
 Informacje dla autorów
 Program
 Walne Zgromadzenie PTNEI