PJWSTK


 
 
Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się do dnia 1 czerwca 2009 przy użyciu albo formularza rejestracji online albo formularza MS Word.

Wniesienie opłaty konferencyjnej powinno nastąpić do dnia 7 czerwca 2009.

 Strona główna
 Komitet Programowy
 Komitet Organizacyjny
 Opłaty
 Terminy
 Informacje dla autorów
 Program
 Walne Zgromadzenie PTNEI