PJWSTK


 
 
Terminy

1. Przesłanie tytułu i streszczenia referatu (1-2 strony): 4 maja 2009 (format: dokument MS Word, PDF lub plik tekstowy).
2. Decyzja o zaakceptowanych referatach: 15 maja 2009
3. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji: 7 czerwca 2009 - formularz MS Word do pobrania albo rejestracja online.
4. Przesłanie prezentacji referatu tylko w postaci .PPT używając tego szablonu: 7 czerwca 2009
5. Wniesienie opłaty konferencyjnej: 7 czerwca 2009
6. Konferencja: 17-19 czerwca 2009
7. Pełny tekst pracy do recenzji z myślą o opublikowaniu jej w Wydawnictwie PJWSTK: 15 lipca 2009 w formacie w tym pliku. Na życzenie autorów będziemy przyjmować prace aż do 1 września 2009.

 

 Strona główna
 Komitet Programowy
 Komitet Organizacyjny
 Opłaty
 Rejestracja
 Informacje dla autorów
 Program
 Walne Zgromadzenie PTNEI